MR koljena u Marini Roscha

Ožujak Geste zglobova

MR je neinvazivna radiološka dijagnostička pretraga sa slojevnim prikazom tijela. Za nastanak slike kod MR koristi se snažno magnetsko polje u koje se smješta . tekućine u zglobu koljena uzrocima i liječenju

22 ruj 2016 MR - magnetska rezonanca (magnetska rezonancija, MRI) je Ponekad je u nekim MR snimanjima potrebno pripremiti i kontrastno sredstvo radi boljeg magnetna rezonanca glave, magnetna rezonanca koljena priprema, .

MR-snimka ljudskog koljena Dobiveni signal se snima u matricu nazvanu k-prostor (eng. k-space), analizira računalom i preračunava u Za razliku od drugih radioloških metoda.