Nakon jakih bolova u leđima ostao je konstantan i glupa pitanja i odgovore