Prljavštine artritisa i artroza, gdje javna lječilišta liječiti